Ansvarlighed


Ansvarlighed i sundhed

Det danske sundhedsvæsen er højt specialiseret. Praktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger og specialafdelinger står klar til at hjælpe syge mennesker videre. Men det er ikke altid let at finde rundt i de mange rettigheder og tilbud. Jeg arbejder for en bedre sammenhæng for patienten, så ansvaret for patienten ikke gives videre, før stafetten er afleveret og patienten er informeret om det videre forløb. Det handler om at et stærkt samarbejde og samspil mellem kommuner, regioner og praksissektoren, således at patienten oplever et forløb, hvor en fagperson som primærperson sikrer sammenhængen i behandlingsforløbet og bedre information, der også passer til patienter med mere sammensatte behandlingsbehov.


Ansvarlighed på arbejdspladsen:

Hovedstadsregionen er arbejdsgiver for 38.000 ansatte. Det giver et stort ansvar for at sætte retning, ikke mindst i forbindelse med de store hospitalsbyggerier.

Der er hårdt brug for dygtige faglærte nu og i årene, der kommer. Men allerede nu melder virksomheder i regionen om manglende kvalificeret faglært arbejdskraft.

For Socialdemokratiet er det en højt prioriteret samfundsopgave at sikre, at Danmark får uddannet flere faglærte. Eksempelvis vil vi arbejde for, at Hovedstadsregionen fortsætter med at prioritere indsatsen omkring at skabe flere praktikpladser både ude på virksomhederne og i egen driftsorganisation. Vi vil igangsætte tiltag sammen med virksomheder, kommuner, fagforeninger og skoler, hvor vi gør det nemmere for ufaglærte at uddanne sig til faglært. For uden dygtige medarbejdere forsvinder fundamentet for at sikre vækst og udvikling i regionen og resten af Danmark.

 

Læs også udspillet Bæredygtig turisme, der gavner alle