Sundhed

Et mere menneskeligt sundhedsvæsen


I mine foreløbige fire år som formand for Region Hovedstaden, har jeg set, hørt og lært meget nyt. Set, hvordan indkaldelse af patienter til undersøgelser sker over flere dage, selvom de kunne være klaret på samme dag. Hørt, hvordan medarbejdere oplever et stigende pres med risiko for fejl, der går ud over patienterne. Lært, hvad man ikke skal gøre, men også set eksempler på, hvad vi bør gøre. Og endelig set hvordan fokus på hvad patienterne fejler nogle gange kan give en mindre fokus på det enkelte menneske og de behov de har.

Som spidskandidat for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden stiller jeg så mig selv spørgsmålet: Hvordan kan det gøres bedre? Hvordan får vi et sundhedsvæsen, som rummer os alle, og som giver os den tryghed, vi nu engang forventer af vores velfærdssamfund?

Mit svar er at vi skal sikre et mere menneskeligt sundhedsvæsen. Mere åbenhed, imødekommenhed og inddragelse. Mere plads til at tænke nyt, og mindre kasse- og systemtænkning. Mere plads til forskellighed. Mere tryghed, fleksibilitet og gennemsigtighed. For vi er forskellige og det er vi også når vi bliver syge. Men desværre kommer denne udvikling ikke af sig selv.

Læs også mit og Anders Kühnaus indlæg om fremtidens psykiatri

Ligeledes mener jeg, at vi i den kommende valgperiode skal have fokus på et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Dette specielt i forhold til hurtig udredning og diagnosticering. Under devisen ”samme dag - samme tag” skal vi forsøge at indrette vores sundhedsvæsen således at patienter, der henvises med mistanke om en alvorlig sygdom, så vidt muligt, kan planlægge flere undersøgelser på samme dag. Dette vil give en hurtigere udredning og sikre at patienter i udredning ikke skal tage fri fra arbejde mere end højest nødvendigt. Det er en service, som vi skal blive bedre til i regionen.

Jeg vil også insistere på, at der skal være lige og fri adgang til sundhed. Uden lange ventetider. Et sundhedsvæsen, hvor døren står åben for alle. Uanset om sygdommen er psykisk eller fysisk, akut eller kronisk, eller det er en fødsel eller et farvel. Sundhedsvæsenet skal være for os alle. Også de næste fire år. 

 

Læs også udspillet Trygge fødsler – en god start på livet