Trafik

Vi skal kunne komme rundt


En effektiv, sammenhængende og grøn transportpolitik

De fleste af os kender frustrationen over at vente; hvad end vi sidder i bilen på motorvejen, står på perronen eller venter på busstationen. Det er ingen hemmelighed, at mange borgere bruger adskillige timer i kø på vejene hovedstadsområdet, og desværre forsvinder bilkøen ikke af sig selv i fremtiden. Frem mod 2030 kan vi faktisk forvente at blive næsten 200.000 flere indbyggere, og det vil selvfølgelig også sætte sit præg på trafikken. Det betyder, at hvis vi ikke investerer i infrastrukturen, men blot fryser den nuværende transportpolitik, så vil vi i 2025 bruge 18,4 mio. timer på at holde i kø på vejene. Timer, der kunne være brugt sammen med familien, med venner eller på arbejdspladsen.

Socialdemokratiet vil arbejde for en attraktiv kollektiv trafik, så det bliver et aktivt tilvalg i hverdagen benytte kollektive transport frem for bilen. Vi ønsker sammenhæng på tværs af transportformer i hele regionen. Så der er ens regler for at tage cyklen med i metro, S-tog, lokalbane og letbane. Så køreplanerne passer sammen og til behovet. Så betalingsformen ikke skifter undervejs. Så det ganske enkelt bliver lettere at være passager.

Borgerne i regionen skal som passagerer opleve den kollektive trafik som en enhed. Kommuner og regioner skal fortsat være centralt omdrejningspunkt i den kollektive trafik som selvstændige trafik-bestillere og –betalere. Med indførelsen af Din Offentlige Transport er der taget første skridt i retning af en styrkelse af kundeoplevelsen og sammenhængen i Hovedstadens kollektive trafik. Vi vil videre ad denne vej.


Grøn transport

Socialdemokratiet ønsker en region, hvor mennesker kommer hurtigt, nemt, grønt og effektivt rundt i hele regionen. Vi vil derfor forsat støtte Cykelsuperstier, og vi vil arbejde for, at man kan medtage cyklen overalt i den kollektive trafik, ligesom vi vil fremme cyklisme blandt regionens medarbejdere.

Socialdemokratiet vil fortsætte arbejdet med at fremme brugen af el-biler som en del af klimastrategien, ligesom vi arbejder for en hurtigere omstilling til fossilfrie brændstoffer til busser og anden kollektiv trafik. Vi ønsker, at delebiler skal være et reelt og let valg, så vi kan købe mobilitet efter behov. Det skal gøres attraktivt at anvende kollektiv transport, stationer og busstoppesteder skal have vente-faciliteter og toiletter. ”Park and ride” kan i yderområderne, være et løft for den kollektive transport.